Jízdní řády

V nabídce vlevo naleznete jednotlivé jízdní řády ke všem spojům, které budou v rámci Dne železnice 2019 vypraveny. Stačí tedy vybrat konkrétní položku a zobrazí se Vám jízdní řád daného spoje a složení soupravy. Ve všech uvedených vlacích neplatí zaměstnanecké jízdné ČD a SŽDC.


Předprodej:

Jízdenky bude možné zakoupit v online předprodeji, který bude spuštěn 3. září 2019,
odkaz pro nákup bude uveřejněn zde a na facebookové stránce Den železnice.


Jízdné zvláštních vlaků je uvedeno na eshopu ČD po vyhlední konkrétního spoje.

Ve všech vlacích platí tarif TR 10 + místenka nostalgie 50 Kč.
Předprodej bude ukončen den před uskutečněním samotné jízdy vlaku, a to ve 24:00 hodin.


Doprododej jízdenek:

Možnost zakoupit pouze jednosměrné jízdné vydávané na místě z POP (pokladna, průvodčí).*Upozorňujeme, že pořadatel si vyhrazuje právo na změnu uvedených vozidel.