Jízdní řády

V nabídce vlevo naleznete jednotlivé jízdní řády ke všem spojům, které budou v rámci Dne železnice 2019 vypraveny. Stačí tedy vybrat konkrétní položku a zobrazí se Vám jízdní řád daného spoje a složení soupravy. Ve všech uvedených vlacích neplatí zaměstnanecké jízdné ČD, SŽDC a tarif IDS.
V rámci areálu Dne železnice lze platit pouze v hotovosti.


Předprodej:

Jízdenky je již možné zakoupit na pokladnách ČD a v online předprodeji na eshopu ČD, a to po vyhledání konkrétního spoje. Čísla spojů jsou uvedena u jízdních řádů jednotlivých spojů v levém menu.
Vlaky jsou značeny ve formátu Sp 1008x (např. Sp 10084).


Jízdné zvláštních vlaků je uvedeno na eshopu ČD po vyhlední konkrétního spoje.

Ve všech vlacích platí tarif TR 10 + místenka nostalgie 50 Kč.
Předprodej bude ukončen den před uskutečněním samotné jízdy vlaku, a to ve 24:00 hodin.


Doprododej jízdenek:

Možnost zakoupit pouze jednosměrné jízdné vydávané na místě z POP
(pokladna ČD, průvodčí ČD).*Upozorňujeme, že pořadatel si vyhrazuje právo na změnu uvedených vozidel.