Lužná u Rakovníka 21. a 22. září od 10 hod.
							Navštivte svět historie, změny i zábavy a unikátní noční show!
							Současně oslavíme 20 let naší největší železniční expozice.